Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Leervormen

Wij zijn gespecialiseerd in in-company en individuele trainingen.
Een leervorm zal dan ook altijd in overleg met u of uw organisatie gekozen worden. Ook tijdens een training word wel eens gewisseld als blijkt dat een vooraf gekozen vorm niet aanslaat bij de deelnemers.

Om u een idee te geven van veel voorkomende trainingsvormen:

  • klassikaal: de stof wordt uitgelegd met voorbeelden waarna de groep de tijd heeft om individueel het geleerde te oefenen met begeleiding. Dit kan in kleine cycli gebeuren of per compleet onderwerp. Ook bij trainingen met een andere leervorm worden onderwerpen waarbij een juiste begripsvorming belangrijk is vaak klassikaal uitgelegd.
  • Individueel: elke cursist werkt in z'n eigen tempo door het duidelijke trainingsmateriaal dat speciaal voor dit doel geschreven is. Er is continue een trainer beschikbaar voor verdere uitleg en hulp. Als uitsluitend deze vorm gehanteerd wordt, kunnen ook cursisten met verschillende trainingen gecombineerd worden.
  • Mengvorm: elke cursist werkt in z'n eigen tempo door het trainingsmateriaal. Daarnaast worden diverse onderwerpen waarbij een juiste begripsvorming belangrijk is klassikaal uitgelegd en gedemonstreerd.
  • Maatwerk: Na een inventarisatie onder de deelnemers worden de onderwerpen en de trainingsvorm gekozen die het best bij de cursisten past. Hierbij kunnen als voorbeeld bestanden van de eigen organisatie gebruikt worden. Meer hierover kunt u hier lezen.