Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Algemene voorwaarden

Hier staan de algemene voorwaarden die 'De ICT Tolk Eindhoven' hanteert. Dit zijn de ongewijzigde voorwaarden van de branchorganisatie ICT-Office. De betreffende voorwaarden krijgt u ook toegestuurd bij een eerste offerte of opdrachtovereenkomst.

De onderstaande links geven toegang tot een drietal PDF files. Deze files worden in een apart venster geopend.

Algemene voorwaarden

Aanvullenden voorwaarden voor advisering, consultancy en projectmanagement

Aanvullende voorwaarden voor opleidingen en trainingen