Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Training Excel Vervolg

Microsoft Excel is in veel bedrijven één van de meest gebruikte PC programma's. Het is een programma om gegevens op te slaan, te verwerken en te presenteren. Door de veelzijdigheid en flexibiliteit wordt het op alle fronten ingezet. In deze vervolg training Excel 2010 leert u diverse geavanceerde hulpmiddelen van Excel te gebruiken voor gegevensanalyse, opbouw van rapportages, automatiseren van veel voorkomende werkzaamheden en samenwerken met andere programma's.

In deze training leert u in eigen tempo met Excel 2010 werken. De verschillende onderwerpen kunnen in de door u gewenste volgorde doorlopen worden. Al het trainingsmateriaal (uitgebreide trainingsmap en bijbehorende oefenbestanden) wordt uw eigendom zodat u ook na de training het geleerde kunt oefenen. Ook het werken met zelf meegebrachte bestanden wordt aangemoedigd. Zo kunt u tijdens de training het geleerde vertalen naar uw eigen omgeving. Alle problemen die u hierbij tegenkomt, kunnen dan meteen worden opgelost door de aanwezige trainer.

Het materiaal hebben we beschikbaar in meerdere talen: Nederlands en Engels. Ook kunt u aangeven of u met de Nederlandstalige of Engelstalige versie van Excel werkt.  Dan zorgen wij dat uw materiaal de teksten op het scherm in de juiste taal beschrijft. Het is geschreven voor Excel 2010 maar is ook goed bruikbaar bij Excel 2007 of Excel 2013.

Onderwerpen

  • Het gebruik van functies voor o.a. zoeken, werken met datum en tijd, tekst, statistiek, financiën
  • Geautomatiseerde oplossingsmethoden: what-als analyse, vergelijken van scenario's, werken met rekenmodellen
  • Werken met gegevenstabellen: alle sorteer-, en filtermogelijkheden van Excel
  • Tijdsbesparende databasefuncties om filterwerk te automatiseren
  • Het maken van en aanpassen van draaitabellen om samenvattingen van grote hoeveelheden gegevens te tonen
  • Automatiseren van herhaald werk met behulp van macro's
  • De Excel bediening aanpassen en het toevoegen van eigen knoppen
  • Gegevens uitwisselen met andere programma's zoals Word, Access en PowerPoint en webquery's maken

Een gedetaileerde inhoudsopgave van het cursusmateriaal kunt u hier zien

Voor wie

  • U bent bekend met Excel, maar wilt uw handelingen optimaliseren
  • U wilt de complexere en geavanceerdere functies van Excel leren kennen

Gewenste voorkennis

Voor deze training is kennis op het niveau van de Excel Basis Training Training aanbevolen.