Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Training Access basis

Microsoft Access is een populair database programma bij veel bedrijven. Dit programma maakt het voor mensen zonder ICT achtergrond mogelijk een database te bouwen. Dit kan dankzij de bediening met een grafische interface. U definieert hoe u gegevens opgeslagen wilt hebben, hoe invulschermen en rapportages eruit moeten zien. Het aanpassen of selecteren van gegevens legt u één keer vast waarna u dit met een druk op de knop bij nieuwe gegevens kunt herhalen. Het bouwen van een database kan vrij veel werk zijn maar daarna kunt u uw werk sneller uitvoeren waarbij alle standaard handelingen automatisch verlopen. U kunt direct samenwerken met andere medewerkers en een gebouwde database is vaak ook goed door minder geschoolde medewerkers zonder Access kennis te bedienen.

In deze basistraining leert u wat een database is met de belangrijkste begrippen die daarbij horen. U kunt met Access gegevens opslaan, selecteren, tonen en aanpassen in invulschermen. Ook eenvoudige rapportages kunt u maken.

In deze training leert u in eigen tempo met Access 2010 werken. Al het trainingsmateriaal (uitgebreide trainingsmap en bijbehorende oefenbestanden) wordt uw eigendom zodat u ook na de training het geleerde kunt oefenen. Ook het werken met zelf meegebrachte bestanden wordt aangemoedigd. Zo kunt u tijdens de training het geleerde vertalen naar uw eigen omgeving. Alle problemen die u hierbij tegenkomt, kunnen dan meteen worden opgelost door de aanwezige trainer.

Het materiaal hebben we beschikbaar in meerdere talen: Nederlands en Engels. Ook kunt u aangeven of u met de Nederlandstalige of Engelstalige versie van Access werkt.  Dan zorgen wij dat uw materiaal de teksten op het scherm in de juiste taal beschrijft.

Onderwerpen

 • De basisbediening: waar vindt u welk commando
 • Het werken met bestaande databases
 • Basisbegrippen voor databases
 • Gegevens wijzigen, toevoegen en verwijderen
 • Tabellen voor gegevensopslag ontwerpen en aanpassen
 • Gegevens uit verschillende tabellen aan elkaar koppelen
 • Query maken: gegevens selecteren en filteren
 • Extra query mogelijkheden: gegevens groeperen, verplaatsen of bijwerken
 • Formulieren: invulschermen maken
 • Formulieren aanpassen, opmaken en uitbreiden
 • Formulieren met menuknoppen maken zodat mensen zonder Access kennis de database kunnen gebruiken
 • Rapporten: duidelijk rapportages maken met gevens uit één of meerdere tabellen

Een gedetaileerde inhoudsopgave van het cursusmateriaal kunt u hier zien

Voor wie

 • U wilt Access databases leren maken en gebruiken
 • U wilt Access mogelijkheden beter leren kennen om efficiënter te kunnen werken

Gewenste voorkennis

Voor deze training is geen ervaring met Access nodig. Wel is enige ervaring met Windows wenselijk.